http://www.mambalitour.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

สถิติ

เปิดเว็บ21/12/2009
อัพเดท23/01/2020
ผู้เข้าชม628,415
เปิดเพจ1,004,130

ใหม่ล่าสุด Package Bali - Borobudur 4 วัน 3 คืน

Package Tour

เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวบาหลี

Review ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของเรา

Package Bali - Borobudur 4 วัน 3 คืน

Package Bali 4 วัน 3 คืน Bali - Bodobodur สายการบิน Air asia

 

วันแรก  กรุงเทพ - ปูราตามันอายุนหรือวัดเม็งวี- วิหารทานาห์ลอต-พักอูบูด

11.30      เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่และแนะนำไกด์ท้องถิ่นให้ท่านได้รู้จัก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        เยี่ยมชม วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามฮัศดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร Dirty Duck เป็ดร่อนสไตร์บาหลี ที่มีชื่อเสียงมานานนับสิบปี

 

วันที่สอง  ชมการแสดงบาร็องเด็น วัดถ้ำช้าง- วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน-  หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู วัดเบซากิ- อาหารค่ำซีฟู๊ดจิมบารัน- พักคูต้า

เช้า          ชมการแสดงบาร๊องเด็นที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี จากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำช้าง (Pura Goa Gajah) เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่ยักษ์น่ากลัว

 มือทั้งสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก เดินทางมาถึงวัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์  หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวัด Pura Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ พร้อมชมวิว

 

บ่าย     เดินทางสู่วัดเบซากิ ซึ่งถือเป็นมารดาของปวงวิหาร (Mother of Temple) เป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะ ทุกๆวันจะมีคนบาหลีมาประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งท่านจะสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายแบบพื้อนเมือง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบบาหลีด้วย

 ค่ำ        รับประทานอาหารทะเลที่ชายหาดจิมบาราน(Jimbaran) ของสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น จากนั้นเดินทางสู่ที่พักที่หาดคูต้า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่ :ทริปบุโรพุทโธ

เดินทางออกจากเกาะบาหลี พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-ศูนย์ผ้าบาติก -บุโรพุทโธ – วัดพรามหณ์มนันต์-พักยอคยากาต้า

เช้า    รถรับท่านจากโรงแรมที่คูต้าไปส่งยังสนามบินภายในประเทศบาหลีเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า

เครื่องของสายการบิน air asia เที่ยวบิน QZ 8440 ออกเวลา 08.00 และถึงยังสนามบินจังหวัดยอคยากาต้าเวลา 08.10

(ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เวลาของบาหลีจะเร็วกว่าเวลาของจังหวัดยอคยากาต้า 1 ชั่วโมง)

 

08.10 ถึงสนามบินจังหวัดยอคยากาต้า ไกด์ชาวยอคยาจะมารับท่านที่บริเวณทางออกของสนามบินเพื่อนำท่านเที่ยว

ตามโปรแกรมดังนี้

พระราชวังสุลต่าน : Kraton Palace

ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง   ชมวังเมกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ   ที่มีความเป็นภานมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา จากนั้นนำท่านสู่

พระราชวังน้ำ :Water Castle

ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทั่วไป   เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น   ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย   และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

ศูนย์ผ้าบาติก

เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า   ท่านจะได้เห็นต้นกำเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน ลวดลายของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่เมืองยอร์กยากาตาร์แห่งนี้  

 

มหาสถูปบุโรพุทโธ : Borobudur


  เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้   สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลาง เมื่อราว ปี 778 – 856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส   200 ปี และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ   มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิ)   หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือ สถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกันคือ   ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออก   ก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ และมีเฉลียงรอบเดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา   จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลักและรูปปั้น ทุกชั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญขององค์รวม   พุทโธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน   คือ กามภพ (ภพต่ำสุด) รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุดแสดงให้เห็นถึงความปีติของโลกนี้และการถูกทำโทษด้วยการลงนครในโลกหน้า   นำชมวัดทางพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon)   แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ จากนั้นนำชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่   วัดเมนดุท (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด   ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

วัดพราห์มนันต์ : Prambanan

หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู   สร้างเสร็จราวปี 856   เพื่อ ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง   หลังใหญ่ สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ   จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ   ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์   เช่นวัวของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ   ปัจจุบันเหลือแต่นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน   สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ   มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึ่งคือ รอรอ จองกรัง   (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ารอรอ   จองกรังเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาปโดยคู่หมายที่ไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งคืน   และทำลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ้นของเขาด้วยการตำข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึ่งเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่   เมื่อรู้ว่าถูกหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามตำนานหญิงสาวยังคงอยู่ที่นี่ในหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ   ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของอกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า”   หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นช้าง   หันไปทางตะวันตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

19.30 ถึงเวลาอันสมควรนำท่านส่งยังที่พัก   ค้างคืนที่

จังหวัดยอคยากาต้า

 

 

วันที่สี่ – ยอคยากาต้า – บาหลี -  เดินทางกลับกรุงเทพ

 

เช้า   รถรับคณะในเวลา 5.00 เพื่อเดินทางไปสนามบินภายประเทศจังหวัยอคยากาต้า ท่านเดินทางกลับบาหลีด้วยสายการบิน

Air Asia เที่ยวบิน QZ 8441 เครื่องออกเวลา 6.35 เดินทางถึงบาหลีในเวลา 08.50 ท่านต่อเครื่องกลับสู่

กรุงเทพโดยความสวัสดิภาพด้วยเที่ยวบิน FD 397 เครื่องออกเวลา 12.00

หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลาที่ลูกทัวร์ใช้และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ประเพณี เทศกาลซึ่งวัดบางแห่ง ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวไปได้หากมีงานประเพณี แต่ทางเราจะแจ้งล่วงหน้าให้ทางท่านทราบ

 

 

หากท่านไม่ต้องการที่พักเนื่องจากต้องการเลือกและจองที่พักมาเอง

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 11,000                

กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ  10,000                                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน            ราคาท่านละ   9,500              

 

 

อัตราค่าบริการ (1 เมษายน 2015- 31 มีนาคม 2016)

โรงแรม 3 ดาว                 : Ubud -Hotel The Grand Sunti , Inata , Biyukukung หรือเทียบเท่า

                                    : Kuta – Hotel Grand Ixora , Eden , Ibis หรือเทียบเท่า

                                    : Yogyakarta – Hotel Quality , Hotel Jambuluwak  หรือเทียบเท่า

                       

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 14,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ 13,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน             ราคาท่านละ 12,500               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500

 

ราคานี้ยกเว้นช่วง Hi Season   ระหว่าง 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2015 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

                                         ระหว่าง  20 ธันวาคม 5 มกราคม  2016 เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 

โรงแรม 4 ดาว              : Ubud -Hotel Pertiwi, Rama Phala , Arma Resort  หรือเทียบเท่า

                                  : Kuta – Hotel Kuta Sea view , Grnd Inna Kuta , Harris Kuta beach   หรือเทียบเท่า

                                  : Yogyakarta  – Hotel Santika , Hotel Rich    หรือเทียบเท่า

 

 

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 16,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ 15,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน            ราคาท่านละ 14,500                พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500

 

ราคานี้ยกเว้นช่วง Hi Season   ระหว่าง 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม  2013 เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

                                          ระหว่าง  20 ธันวามคม 5 มกราคม  2014 เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- กรณีรวมค่าที่พัก : ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ที่อูบูด 1 คืน ที่คูต้า 1 คืน ที่ยอคยกาต้า 1 คืน

- กรณีรวมค่าที่พัก : ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 ( หากมื้อเช้าที่ไม่สามารถทานที่โรงแรมเพราะเดินทางเช้ามาก จะจัดเป็น Breakfast Box เตรียมไว้ให้ทานบนเครื่องค่ะ )

- ค่ารถรับส่งสนามบินและท่องเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลระหว่างท่องเที่ยว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- มีบริการน้ำดื่ม ร่ม โสร่ง บนรถ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลี

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับยอคยากาต้า สายการบิน Air Asia  ราคาประมาณ 2,000 – 4,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากในรายการที่ระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 3$ ต่อวัน ต่อคน

- ค่าระวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือไม่ต่ำกว่าสองหน้า

หมายเหตุ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้าประเทศอันสาเหตุมาจากการเดินทางที่มีหนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

-การจองจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับค่ามัดจำ 50% ของราคาแพคเก็ตจากท่าน โดยผ่านบัญชี


นางเปมิกา บุญเจริญ เลขที่บัญชี 745 - 2 - 32560 - 2 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักงานราษฎร์บูรณะ

ส่วนที่เหลือทางเราขอให้ท่านแลกเป็นเงินสกุลดอลล่าห์ พร้อมทั้งนำสลิปการแลกเงิน ชำระเมื่อมาถึงบาหลีค่ะ

- ถ้าท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน เราออกในนามของบริษัท Mas Tours &Travel เป็นบริษัททัวร์ในบาหลีที่บริหารงานโดยคนไทย มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 

การยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางเราคืนเงินให้ทั้งหมด

 

 

 

view

 เว็บบอร์ด

view