http://www.mambalitour.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

สถิติ

เปิดเว็บ21/12/2009
อัพเดท23/01/2020
ผู้เข้าชม648,925
เปิดเพจ1,026,686

ใหม่ล่าสุด Package Bali - Borobudur 4 วัน 3 คืน

Package Tour

เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวบาหลี

Review ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของเรา

Package Bali - Borobodur 5 วัน 4 คืน

Package Bali – Borobodur 5 วัน 4 คืน

 

วันแรก  กรุงเทพ - สวนพระวิษณุ- วัดอูลูวาตู-ซีฟู๊ดที่ชายหาดจิมบารัน- พักอูบูดคืนที่ 1 

 

              เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่แนะนำไกด์ท้องถิ่นให้ท่านได้รู้จัก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

 

บ่าย       เดินทางสู่สวนพระวิษณุ (GWA Culture Park) เพื่อสักการะองค์พระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว เพื่อเป็นศิริมงคล ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี้ จากนั้นเราเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

 

ค่ำ        รับประทานอาหารทะเลที่ชายหาดจิมบาราน(Jimbaran) ของสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น จากนั้นเดินทางสู่ที่พักที่อูบูด เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  ชมการแสดงบาร็องเด็น วัดถ้ำช้าง- วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน- - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู วัดเบซากิ -  พักอูบูดคืนที่ 2

 

เช้า          ชมการแสดงบาร๊องเด็นที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี จากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำช้าง (Pura Goa Gajah) เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่ยักษ์น่ากลัว

 มือทั้งสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก เดินทางมาถึงวัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์  หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวัด Pura Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่

หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ พร้อมชมวิว

 

บ่าย     เดินทางสู่วัดเบซากิ ซึ่งถือเป็นมารดาของปวงวิหาร (Mother of Temple) เป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะ ทุกๆวันจะมีคนบาหลีมาประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งท่านจะสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายแบบพื้นเมือง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบบาหลีด้วย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร Dirty Duck เป็ดร่อนสไตร์บาหลี ที่มีชื่อเสียงมานานนับสิบปี

                  

วันที่สาม ปูราตามันอายุนหรือวัดเม็งวี- เบดูกูล-ทะเลสาบบราตัน-วัดอูลันดานูบราตัน-ตลาดผลไม้จันดี กูนิง-นาขั้นบันไดหมู่บ้านจาตีลูวิห์

- วิหารทานาห์ลอต-พักคูต้า

 

เช้า      เดินทางสู่วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเรานำท่านขึ้นสู่ทางตอนเหนือสู่เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ จากนั้นเรานำท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน(Lake Bratan) เพื่อไปสู่วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ  วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา จากนั้นเราจะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุล โดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ่ หวาน ราคาถูก หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ในเมืองไทยเช่น สละบาหลี 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบริเวณทะเลสาบบราตัน

 

บ่าย    เดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน จาตีลูวีห์ (Jatiluwih)ชมนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจีอย่างใกล้ชิด หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวที่ปลูกปาดี บาหลีหรือข้าวพันธ์ท้องถิ่นที่มีลำต้นยาวสวยสง่า วิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง

ค่ำ     รับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารจีนที่เราเลือกสรรเมนูว่าอร่อยสุดยอดมาเสริฟท์ท่าน จากนั้นนำท่านสู่คูต้า(Kuta) เพื่อเข้าสู่ที่พักในอีกบรรยากาศ คูต้าที่เป็นเขตที่ติดกับชายทะเล เป็นย่านทีมีร้านอาหาร ผับ บาร์ ร้านขายของ และสปาที่เปิดให้บริการยามค่ำคืน

เพื่อรองรับความต้องการของท่าน

 

วันที่สี่ : ทริปบุโรพุทโธ

เดินทางออกจากเกาะบาหลี พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-ศูนย์ผ้าบาติก -บุโรพุทโธ – วัดพรามหณ์มนันต์ - พักคูต้า

 

เช้า     รถรับท่านจากโรงแรมที่คูต้าไปส่งยังสนามบินภายในประเทศบาหลีเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า

เครื่องของสายการบิน Lion air / Garuda ออกเวลาประมาณ 6.00 - 7.00 

(ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เวลาของบาหลีจะเร็วกว่าเวลาของจังหวัดยอคยากาต้า 1 ชั่วโมง)

 

ถึงสนามบินจังหวัดยอคยากาต้า ไกด์ชาวยอคยาจะมารับท่านที่บริเวณทางออกของสนามบินเพื่อนำท่านเที่ยว

ตามโปรแกรมดังนี้

พระราชวังสุลต่าน : Kraton Palace

ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นภานมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา จากนั้นนำท่านสู่

พระราชวังน้ำ :Water Castle

ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่น ๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้านมักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

ศูนย์ผ้าบาติก

เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า ท่านจะได้เห็นต้นกำเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสัน ลวดลายของผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่เมืองยอร์กยากาตาร์แห่งนี้

 

มหาสถูปบุโรพุทโธ : Borobudur


เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลาง เมื่อราว ปี 778 – 856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 บุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบด้วยจัตุรัส (หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ช่วยกำหนดจิตขณะทำสมาธิ) หากมองจากพื้นดินในระยะไกล บุโรพุทโธ คือ สถูป ซึ่งเป็นรูปแบบของจักรวาลที่มีส่วนประกอบในแนวตั้งสามส่วนด้วยกันคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสของรับองค์สถูปและยอดฉัตร ถ้าเดินตามเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่จากทางตะวันออก ก้าวขึ้นอนุสรณ์สถานที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ และมีเฉลียงรอบเดินวนรอบเฉลียงตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่ารูปนูนแกะสลักและรูปปั้น ทุกชั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญขององค์รวม พุทโธมีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ กามภพ (ภพต่ำสุด) รูปภพ (ภพกลาง) และอรูปภพ (ภพสูงสุด) รูปนูนแกะสลักชั้นล่างสุดแสดงให้เห็นถึงความปีติของโลกนี้และการถูกทำโทษด้วยการลงนครในโลกหน้า นำชมวัดทางพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ จากนั้นนำชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ วัดเมนดุท (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

วัดพราห์มนันต์ : Prambanan

หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อ ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่ สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่นนที ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีกำแพงล้อมรอบคือวิหารราชสำนักสองหลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึ่งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ารอรอ จองกรังเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาปโดยคู่หมายที่ไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งคืน และทำลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ้นของเขาด้วยการตำข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึ่งเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่ เมื่อรู้ว่าถูกหลอกฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามตำนานหญิงสาวยังคงอยู่ที่นี่ในหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของอกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า” หันหน้าไปทางใต้ พระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นช้าง หันไปทางตะวันตก และพระศิวะสูง 3 เมตร (หอกลาง หันทางตะวันออก)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

20.00 ถึงเวลาอันสมควรนำท่านส่งยังสนามบิน

 

 

23.00 ไกด์รรับคณะจากสนามบินส่งที่พักที่เมืองคุต้า


วันที่ห้า     เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า   หลังรับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศรัย ไกด์รับคณะในเวลา 09.30 

เพื่อไปเช็คอินที่สนามบินระหว่างประเทศเพื่อเดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ ด้วยเที่ยวบิน FD 397 ออกเดินทาง 12.00

หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลาที่ลูกทัวร์ใช้และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ประเพณี เทศกาลซึ่งวัดบางแห่ง ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวไปได้หากมีงานประเพณี แต่ทางเราจะแจ้งล่วงหน้าให้ทางท่านทราบ

 

หากท่านไม่ต้องการที่พักเนื่องจากต้องการเลือกและจองที่พักมาเอง

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 12,500                

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ 12,000                                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน             ราคาท่านละ  11,500              

 

 

อัตราค่าบริการ (1 เมษายน 2016- 31 มีนาคม 2017)

โรงแรม 3 ดาว          : Ubud - The Sunti Ubud , Innata , Biyukukung  หรือเทียบเท่า

                              : Kuta – Hotel Grand Ixora  ,Eden , Ibis   หรือเทียบเท่า

                           

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 16,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ 15,000               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000                                                     

กรุ๊ป    >10 ท่าน            ราคาท่านละ 14,500                พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000

 

ราคานี้ยกเว้นช่วง Hi Season   ระหว่าง 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2016 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

                                        ระหว่าง  20 ธันวามคม 5 มกราคม 2017 เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 

โรงแรม 4 ดาว          : Ubud -Hotel Pertiwi, Rama Phala , Arma   หรือเทียบเท่า

                              : Kuta – Hotel Kuta Seaview, Grand Inna Kuta , Harris Kuta beach   หรือเทียบเท่า

                            

กรุ๊ป   2-4 ท่าน               ราคาท่านละ 19,000                พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน              ราคาท่านละ 18,000                พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน            ราคาท่านละ  17,000                 พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500

ราคานี้ยกเว้นช่วง Hi Season   ระหว่าง 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2016 เพิ่มท่านละ 2,500 บาท

                                          ระหว่าง  20 ธันวาคม 5 มกราคม 2017 เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

 

 

 

โรงแรม 5 ดาว          : Ubud – Komaneka Monkey Forest , Komaneka Rasa Sayang  หรือเทียบเท่า

                             : Kuta –  Grand Hyatt Bali , The Westin Nusa Dua หรือเทียบเท่า

                            

กรุ๊ป   2-4 ท่าน              ราคาท่านละ 2ุ6,500               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,000

 กรุ๊ป   5-9 ท่าน             ราคาท่านละ 25,500               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,000                                                      

กรุ๊ป    >10 ท่าน            ราคาท่านละ 25,000                พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,000

ราคานี้ยกเว้นช่วง Hi Season   ระหว่าง 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2016 เพิ่มท่านละ 3,500 บาท

                                          ระหว่าง  20 ธันวาคม 5 มกราคม 2017 เพิ่มท่านละ 4,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- กรณีรวมค่าที่พัก : ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ที่อูบูด 2 คืน ที่คูต้า 2  คืน

- กรณีรวมค่าที่พัก : ค่าอาหาร 12 มื้อตามที่ระบุในรายการ

  สำหรับมื้อของเช้าวันที่สี่ เนื่องจากต้องออกจากโรงแรมเช้ามาก จะให้ทางโรงแรมจัดเป็นอาหารเช้าใส่กล่องให้นะค่ะ

- ค่ารถรับส่งสนามบินและท่องเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลระหว่างท่องเที่ยว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- มีบริการน้ำดื่ม ร่ม โสร่ง บนรถ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลี

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับยอคยากาต้า สายการบิน Garuda / Lion air  ราคาประมาณ 3,000 - 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรักรีด ค่าอาหารและเครื่งดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากในรายการที่ระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 3$ ต่อวัน ต่อคน

- ค่าระวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือไม่ต่ำกว่าสองหน้า

หมายเหตุ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้าประเทศอันสาเหตุมาจากการเดินทางที่มีหนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

-การจองจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับค่ามัดจำ 50% ของราคาแพคเก็ตจากท่าน โดยผ่านบัญชี
นางเปมิกา บุญเจริญ เลขที่บัญชี 745 - 2 - 32560 - 2 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักงานราษฎร์บูรณะ

ส่วนที่เหลือทางเราขอให้ท่านแลกเป็นเงินสกุลดอลล่าห์ พร้อมทั้งนำสลิปการแลกเงิน ชำระเมื่อมาถึงบาหลีค่ะ

- ถ้าท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน เราออกในนามของบริษัท Mas Tours &Travel เป็นบริษัททัวร์ในบาหลีที่บริหารงานโดยคนไทย มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 

view

 เว็บบอร์ด

view